Privacy Policy

Praktijk Lichaam in Balans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt Praktijk Lichaam in Balans een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit wordt gedaan in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt. Praktijk Lichaam in Balans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Praktijk Lichaam in Balans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken.

Gecontracteerde zorgverzekeraars:

Patiënttevredenheid:

Binnen de praktijk wordt de patiënttevredenheid van patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Mediquest (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd niveau verwerkt. U zult hierover tijdens een van de laatste behandeling meer uitleg krijgen en uw toestemming zal hiervoor gevraagd worden. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de laatste behandeling zult u een vragenlijst via de email toegezonden krijgen. Indien u geen toestemming geeft hiervoor, zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd aan mij stellen.

Contact

De Krimte 44
8447 RE Heerenveen
T 06 47 39 67 58